Mikä on virallinen käännös?

Virallinen käännös (eli auktorisoitu käännös) tarkoittaa auktorisoidun kääntäjän allekirjoituksella ja leimalla sekä vakuuslausekkeella varustettua käännöstä kotimaisista kielistä vieraaseen kieleen tai päinvastoin. Virallista käännöstä ei voi saada kaikkiin kielipareihin. Luettelo mahdollisista kielistä löytyy täältä.

Auktorisoitu kääntäjä (joka aiemmin tunnettiin nimellä virallinen kääntäjä tai valantehnyt kääntäjä) on henkilö, joka on suorittanut Opetushallituksen järjestämän auktorisoidun kääntäjän tutkinnon.

Auktorisoidun kääntäjän on pidettävä kaikki tietoonsa tulleet asiat salassa. Laissa auktorisoiduista kääntäjistä (7.12.2007/1231) sanotaan näin: "Auktorisoitu kääntäjä ei saa luvattomasti ilmaista sivulliselle eikä käyttää omaksi hyödykseen, mitä hän tässä tehtävässään on saanut tietoonsa."

Virallisia käännöksiä tarvitaan usein asioinnissa eri maiden viranomaisten kanssa sekä kansainvälisissä liikeneuvotteluissa. Virallinen käännös saatetaan haluta esimerkiksi seuraavista asiakirjoista: lukion päättötodistus, yo-todistus, tutkintotodistus, passi, ajokortti, syntymätodistus, avioerohakemus, työlupa, oleskelulupa, rikosrekisteriote, työsopimus, virkatodistus, testamentti, kaupparekisteriote, yhtiöjärjestys, käräjäoikeuden päätös, hallinto-oikeuden päätös, kauppakirja, nimikirjanote, työtodistus, pankkitiliote.

Viralliseen käännökseen liitetään alkuperäisen asiakirjan kopio.

Virallisten kääntäjien rekisteri löytyy Opetushallituksen sivuilta.