Esimerkkejä tekemistämme virallisista käännöksistä

adoptiotodistus, aitoustodistus, ajokortti, ammattioikeustodistus, arkistotodistus, asevelvollisrekisterin ote, asuinpaikkatodistus, avioehtosopimus, avioerohakemus, avioeroilmoitus, avioeropäätös, edunvalvontavaltakirja, edunvalvontavaltuutus, elatussopimus, eläkepäätös, esteettömyystodistus, hallinto-oikeuden päätös, hautauslupa, henkilökorttiote, holhousrekisteriote, hovioikeuden päätös, huoltajuustodistus, isyydentunnustamistodistus, jaksotodistus, kansalaisuusilmoitus, kastetodistus, katoamisilmoitus, kaupparekisteriote, kauppatodistus, keliakiatodistus, kielitaitotodistus, kiinteistörekisteriote, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriote, koulutuskortti, kuolinpesä, kuolintodistus, käräjäoikeuden päätös, lahjakirja, laillistamistodistus, lainhuutotodistus, liiketoimintakieltorekisteriote, lukihäiriötodistus, lukion päättötodistus, lukuvuositodistus, lääkärinlausunto, lääkärintodistus, nimenmuutos, nimittämiskirja, oleskelulupa, oleskelulupahakemuksen vireilläolotodistus, oleskelulupahakemus, oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus, opintokortti, opintorekisteriote, opintosuoritusote, osallistumistodistus, ositussopimus, ote väestötietojärjestelmästä, palkkaerittely, palkkakortti, palkkakuitti, palkkalaskelma, palkkatodistus, palkkioerittely, palvelusaikatodistus, palvelustodistus, passi, perintötodistus, perukirja, perusopetuksen päättötodistus, poliisiraportti, potilasasiakirja, potilaskertomus, päivärahapäätös, pätevyysasiakirja, rasitustodistus, rekisteriote, rekisteröinti-ilmoitus, rekisteröintitodistus, rikosrekisteriote, ruumiinavauspöytäkirja, salassapitosopimus, siviilisäätytodistus, sotilaspassi, sukuselvitys, syntymätodistus, testamentti, tiliote, todistus huostaanotosta, todistus rekisteröidystä parisuhteesta, todistus työkyvyttömyyseläkkeestä, todistus verojen maksamisesta, todistus yhteishuoltajuudesta, toimenpidekertomus, tukihakemus, tuomiolauselma, tutkintailmoitus, tutkintotodistus, työhakemus, työharjoittelutodistus, työlupa, työsopimus, työtodistus, valtakirja, velkakirja, verotustodistus, vihkitodistus, viisumi, vireilläolotodistus, virkatodistus, vuokrasopimus, yhteisösäännöt, yhtiöjärjestys, yo-todistus